Izjava o oslobađanju od odgovornosti

Odgovornost za sadržaje

Kao ponuđač usluga smo prema opštim zakonima odgovorni za sopstvene sadržaje na ovim stranicama. Međutim, kao ponuđač usluga nismo obavezni da nadziremo prosleđene ili memorisane tuđe informacije ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite radnje.

Obaveze za otklanjanje ili blokiranje korišćenja informacija prema opštim zakonima ostaju ovim nedirnute. Odgovornost u tom pogledu je moguća tek od trenutka saznanja o konkretnoj povredi zakona. Kad bude poznata odgovarajuća konkretna povreda zakona odmah ćemo odstraniti ove sadržaje.

Odgovornost za veze

Naša ponuda sadrži veze za eksterne veb stranice trećih lica, na čije sadržaje nemamo nikakav uticaj. Zbog toga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ove tuđe sadržaje. Za sadržaje povezanih stranica je uvek odgovoran dotični ponuđač ili rukovalac podacima. Povezane stranice su u trenutku povezivanja proverene da ne povređuju prava. Protivpravni sadržaji nisu bili prepoznatljivi u trenutku povezivanja.

Nije razumna permanentna kontrola povezanih stranica bez konkretnih indicija o povredi prava. Kada bude poznata odgovarajuća konkretna povreda zakona odmah ćemo odstraniti ovakve veze.

Autorsko pravo

Sadržaji i dela koje je uradio rukovalac stranica na ovim stranicama podležu nemačkom Zakonu o autorskom pravu. Za umnožavanje, obradu, preradu i svaku vrstu eksploatacije van granica autorskog prava potrebna je saglasnost dotičnog autora, odn. tvorca. Preuzimanja i kopije ove stranice su dozvoljene samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ukoliko rukovalac stranice nije sam izradio sadržaje na ovoj stranici, vodiće se računa o autorskim pravima trećih lica. Sadržaji trećih lica će se posebno obeležiti kao takvi. Ukoliko i pored toga primetite neku povredu autorskih prava molimo za odgovorajući ukaz. Kad bude poznata odgovarajuća konkretna povreda zakona odmah ćemo odstraniti ove sadržaje.